در حال پیشرفت
درس 9, موضوع 1
در حال پیشرفت

تمرینات

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
‫درس پیشرفت
‫0% تکمیل شد

تمرینات جلسه ۹:

  • به آنچه میخوریم توجه کنیم.
  • مواد غذایی دست اول مصرف کنیم.
  • (سبزیجات و حبوبات و…)
  • با نظر مثبت به غذاها، آنها را به منبع عشق و نور و آگاهی تبدیل کنیم.
  • قبل از شروع به خوردن غذا دعا بخوانیم.