در حال پیشرفت
درس 8 از 16
در حال پیشرفت

In Light 8

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“روزی خواهم آمد، و پیامی خواهم آورد.در رگ ها، نور خواهم ریخت.
و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب!
سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
آشتی خواهم دادآشنا خواهم کرد.
راه خواهم رفت نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت…”

پوزش: شعر روزی خواهم آمد.
سرعت نور ۳۰۰هزار کیلومتر در ثانیه

موضوعات:

  • آمدن سهراب سپهری و جاری کردن نور در رگها.
  • درک پرتوهای نور و بیداری.
  • درک کالبد نورانی،آغاز درک معنوی.
  • درمان بیماری‌ها با درک کالبد نورانی.
  • انسان مالک نور است.

 

 

محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله