در حال پیشرفت
درس 2 از 16
در حال پیشرفت

In Light 2

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“میندیش میندیش که اندیشه گری‌ها
چو نفطند بسوزند ز هر بیخ تری‌ها
خرف باش خرف باش ز مستی و ز حیرت
که تا جمله نیستان نماید شکری‌ها
جنونست شجاعت میندیش و درانداز
چو شیران و چو مردان گذر کن ز غری‌ها
که اندیشه چو دامست بر ایثار حرامست
چرا باید حیلت پی لقمه بری‌ها”

موضوعات:

  • رهایی از اندیشه های باطل
  • سادگی با روح الهی
  • خوردن اولین گام آشنایی
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله