در حال پیشرفت
درس 15 از 16
در حال پیشرفت

In Light 15

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل های صوتی وبینار سرّ آدمی:

قسمت اول:

“به نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن بر زبان آفرین”

موضوعات:

 • ادامه ی فایلهای inlight.
 • مرحله ی دوم علم النور: ادراک عمیق تر.
 • جناب مولانا اسرار علم النور را فاش می کند.
 • نظر فلاسفه در مورد اجزاء تشکیل دهنده ی یک انسان:
  1.تن (کالبد جسمانی، فیزیکی).
  2.نفس(کالبد ذهنی، نرم افزار).
  3.روح(خدا،روح الهی).
 • **داستان پادشاه و خاربن** از دفتر دوم مثنوی:
 • **همچو آن شخص درشت خوش‌سخن
  در میان ره نشاند او خاربن
  ره گذریانش ملامت‌گر شدند
  پس بگفتندش بکن این را نکند
  هر دمی آن خاربن افزون شدی
  پای خلق از زخم آن پر خون شدی**
 • اِلِمان‌های داستان.
 • شاه(در عرفان ایرانی): روح متعالی، خدا.
 • خوش سخن: اهل عمل کردن نیست.
 • خاربن: تن آدمی.
 • بوته های خار: دیتاهای ذهنی، آموزه ها.
 • خلق: اطرافیان ما.
 • آغاز قصه ی نور.
 • هبوط انسان: از روح الهی به ذهن آدمی بوده.
 • مشکلات در ذهن است.
 • روح: شاد و آزاد است.
 • راز بسیار مهم: بهشت و جهنم همین جاست.
 • ما تجربه خدا هستیم در کالبد فیزیکی.
 • راز دوم: آب رحمت بر دل آتش گمار.
 • مومن حقیقی کیست؟
 • خروج از عالم ذهن و ورود به عالم روح.
 • آب نور: مهرآب.
 • لاله، نسرین، سیسنبر.
 • قرمز، سفید، سبز.
 • علم النور از ایران آغاز میشود.
 • رهایی از بندها(جنسیت، جایگاه).
 • نشانه ی بهشت: سرو، درخت ایرانی.
 • سخا، فراوانی.

قسمت دوم:

“عروه الوثقاست این ترک هوا
برکشد این شاخ جان را بر سما”

موضوعات:

 • عروهالوثقی: سخا: فراوانی: ترک هوا: ترک اندیشه های باطل: رهایی از دانستگی.
 • ما یوسفیان در چاه ظلمات هستیم.
 • حرکت از چاه ذهن: به سمت روح الهی.
 • رسن ها: پیام‌های روح الهی.
 • این دنیا: خواب و توهم است، بیدار شویم.
 • مولانا: آنچه را نمی بینیم، وجود دارد.
 • چشم خاکی: فقط خاک را می بیند.
 • با چشم روح الهی ببینیم.
 • من(تن) اسب و مرکب هستم.
 • سوارکار کیست؟: ذهن یا روح الهی؟
 • در وضعیت صفر قرار بگیریم.
 • پله پله تا خدا:
  1.قضاوت نکنیم،
  2.خودمان را بجای دیگران بگذاریم.
  3.از دیدگاه خدا دیگران را ببینم.
 • نکته ی کلیدی:
  1- دنیا مدرسه ی بزرگیست.
  2- ما بدنیا آمده ایم تا درس بگیریم.
 • دردی بدتر از نیستی، نیست.
 • چرا: چگونه: چطور: … بازی‌های ذهن هستند.
 • بگو تا بشود….. کن فیکون.
 • شاه بیت:
  “نور حق بر نور حس، راکب شود
  آنگهی، جان سوی حق، راغب شود”
 • مرحله ی اول: نورخواری.
 • مرحله ی دوم: رسوخ نور در حس ها.
 • راکب را نور کنیم تا نور علی نور را ببینیم.
 • ما هنوز متولد نشده ایم.
 • چون در ذهن گرفتار هستیم.
 • تولد انسان در ملکوت الهی.
 • گفتار و رفتار ما چگونه نیکو می‌شود؟
 • آخر عرفان: زندگی کنیم و به روح الهی بسپاریم.
 •  نور: غلیظ و رقیق.
 • سرعت مولانا از سرعت نور بیشتر بوده.
 • 14 فایل نورخواری و علم النور.
 • نور الهی واسطه نمی‌خواهد.
 • ذکر گفتن: ناز کشیدن از روح الهی است برای آشتی کردن.
 • راه درون خود ماست.

قسمت سوم: پرسش و پاسخ

“من و جام و می معشوق، الباقی اضافات است
اگر هستی بسم الله، در تأخیر آفات است.”

موضوعات:

 • فایل صوتی کجا قرار داده می‌شود؟

  در سایت: Iraninlight.com

 • با حقیقت جلو برویم یا واقعیت؟
 • درگیر واژها نشوید. بازی ذهن هستند.
 • از درون نور بگیریم یا بیرون؟
 • شروع از بیرون و سپس متوجه می‌شویم که ما مرکز نور عالم هستیم.
 • در دوره های قلب شرکت کنیم یا کیمیای ذهن؟
 • از روح الهی برای انتخاب کمک بگیرید.
 • هر دو دوره کم نظیر هستند.
 • شرکت در هر دو دوره هم تداخلی با هم ندارد.
 • چطور مراقبه کنیم؟
  مراقبه از تمرکز فکری آغاز می‌شود و بعد فراموش کردن زمان و مکان و جسم.
 • بچه ها را چطور با روح الهی آشنا کنیم؟
 • بچه ها از ما به روح الهی آگاه تر هستند.
 • روح الهی یا دیتا؟
 • میزان تحصیلات استاد؟
 • علت گرسنگی زیاد؟
 • علت اشک ریختن؟