درس 14 از 16
در حال پیشرفت

In Light 14 مراقبه کرونا

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل صوتی مراقبه کرونا:

  •  لطفا این فایل را فقط در حالت آرامش مراقبه گوش دهید.
  • گوش دادن در حین رانندگی و یا فعالیت بدنی خطرناک است.
  • در هنگام مراقبه به خودتان کمک کنید تا عمیق‌تر شوید.
  •  لطفا این فایل را برای کسانی که نیاز دارند ارسال کنید.