در حال پیشرفت
درس 13 از 16
در حال پیشرفت

In Light 13

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“این دهــان بستی دهــانی باز شـــد
کـو خـورنده‌ی لــقمـه های راز شـــد
لــب فـروبــند از طـعـام و از شـــــــراب
ســـوی خوان آسـمــانی کن شـــتاب”

  •  زمین نو، خوراک نوری
  •  چگونگی روزه نوری
  • سکوت، ذکر، توجه به کالبد لطیف
  •  عدم ترس و نگرانی از آینده
  •  تجربه های نوری در گروه (فی النور)

“این دهان بر بند تا بینی عیان
چشم‌ بند آن جهان حلق و دهان

ای دهان تو خود دهانهٔ دوزخی
وی جهان تو بر مثال برزخی

نور باقی پهلوی دنیای دون
شیر صافی پهلوی جوهای خون”