در حال پیشرفت
درس 11 از 16
در حال پیشرفت

In Light 11

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“ربنا امسال، سال بلبل است
سال تقویم جلالی با گل است
پس جلال برق را آغاز کن
ضلع شرق آسمان را باز کن
….
ربنا خورشید را از ما مگیر
کوه مروارید را از ما مگیر”

موضوعات:

  • ارتقا ژنتیکی
  • توصیه به تماشای فیلم لوسی
  • ظهور ابر انسان
  • ویروس کووید و تغییرات ژنتیکی
  • نورخواری و ارتقا ژنتیکی
  • رشد هوشی
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله