در حال پیشرفت
درس 10 از 16
در حال پیشرفت

In Light 10

علی مقدم ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“چون خوری یک بار از مأکول نور
خاک ریزی بر سر نان و تنور”

موضوعات:

 1. روشهای نورخواری۲ (قسمت دوم)
 • در معرض مستقیم نور خورشید قرار گرفتن
 • نقاط مناسب برای جذب نور در نورخواری:
  1.مابین دو کتف (جایی که حجامت می کنند.)
  2.روی سینه (نزدیک قلب)
  3.پایین سینه(روی پرده ی دیافراگم)
  4.کف دست ها
 • خالص ترین حالت حضور در اکوسیستم.
 • استفاده ی بهینه از نورخواری

2. اهل ذکر بودن

 • بدن = چراغدان
 • روغن این چراغ = ذکر
 • آیات الهی سراسر نور هستند.
 • تمام کلمات خوب نورند،
 • فارسی، عبری، عربی،… فرقی ندارند.
 • تمام حرفهای شما می‌تواند ذکر باشد.

3. دریافت نور از روح الهی

 • ارتباط با روح الهی و دریافت نور
 • منور شدن در مجاورت روح الهی
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله