در حال پیشرفت
درس 1 از 16
در حال پیشرفت

In Light 1

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

“بر سر آنم که گر ز دست برآید
دست به کاری زنم که غصه سر آید
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جوی بو که برآید
بر در ارباب بی مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی به درآید
ترک گدایی مکن که گنج بیابی
از نظر ره روی که در گذر آید”

موضوعات:

  • گذر از بندهای ذهن
  • خطورات نفسانی
  • تمرین روزانه نور خواری با تمام سلول ها
  • جوینده باشید