درس 14 از 23
در حال پیشرفت

میدان چهاردهم_تجرید

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

 • تجرید به معنای برهنه شدن از نفس و وابستگی ها و بندهاست.
 • تجرید در سه چیز است:
  _تن، دل، سر
 • زندگی را معناگرایانه ببینید و از شکست و پیروزی های زندگی درس بگیرید و رشد کنید.
 • این دنیا کلاس درس است و بایستی تسلیم وار درس شکست و اتفاقات ناگوار و پیروزی های زندگی را بگیریم.
 • چشم امیدتان به غیر از خدا و هیچ کس نباشد.
 • هر گاه در هر موقعیتی گفتید که من بهترینم همان جا سقف رشد شما خواهد بود.
 • به آن چیزی که ندارید دل نبندید و هر چیزی را که داری راقدر بدانید و شکرکامل کنید و در ترک کردن دارایی هاتان نترسید که رشد شما در همین جاست همچون تفکر، اموال و….
 • در مسیر الهی اگر به جایگاهی رسیدید که فکر کردید حق هستید در تعصب خودتان هستید و هیچ انتقادی را قبول نخواهید کرد و این نقطه ی سکون شماست.
 • در کمک کردن به دیگران و در مسیر های معنوی، رد پای خودتان را پاک کنید و از ریا دوری کنید(حذف منیت در درون).
 • سیر سلوک از حق به حق است یعنی وجودمان روح الهیست و به سوی روح قدم بر می داریم.