درس 16 از 23
در حال پیشرفت

میدان پانزدهم_ورع

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

  • ورع به معنای پرهیزگاری‌ است، درواقع قابل استفاده برای افرادی‌ است که زندگی‌ای سرشار از خویشتن‌ داری دارند و عملکرد‌هایشان بسیار هوشمندانه است.
  • ورع حالتی‌ است که خویشتن‌داری هر فرد از نیت باشد و به عمل تبدیل گردد.
  • انسان توانایی درک خیر و شر را تا حدی دارد، و هنر هر فرد این است که از ناپسند و ناپسندی روی گرداند.
  • میانه‌روی در همه‌ی ابعاد زندگی باید رعایت شود و بشر به هیچ‌وجه نباید خود را در مقابل اتهام دیگران قرار دهد.
  • ورع در سه قسم قابل اجراست‌:
  • ناپسند_افزونی_خاطرهای شوریده

🔸ناپسند به سه چیز توان:
_ دریغ داشتن خود را از نکوهش_و دریغ داشتن دین خود را از کاهش_و دریغ داشتن دل خود از آلایش.
🔸ورع از افزونی به سه چیز توان:
_ بیم درازی حساب_و بیم شماتت خصمان_و بیم غبن وارثان.
🔸و ورع از خاطرهای شوریده به سه چیز توان:
_ به تدبر در قرآن_زیارت گورستان_تفکر اندر حکمت حکیمان.