درس 9 از 20
در حال پیشرفت

میدان نهم_ریاضت

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

  • ریاضت سختی‌ایست که به زندگی انسان ورود پیدا می‌کند تا در پایان نرمی‌ای را در نهاد انسان جای دهد.
  • ریاضت توسط افرادی که طلب پاکی دارند انتخاب خواهد شد.
  • اذکار منفی که شامل غیبت، ناسزا، اخبار منفی و از این قبیل می‌باشند؛ سرنوشت ما را بسیار تحت تاثیر قرار خواهند داد و اینها چیزی جز کلامات شیطانی نیستند.
  • پیش از آنکه جهان‌هستی شما را با سنگ آسیاب خود نرم کند، خودتان به جوانمردی و فتوت روی آورید.
  • ارکان ریاضت به سه صورت زیر هستند:

_ ریاضت افعال به حفظ به سه چیز است:
👈🏻اتباع علم _غذای حلال _دوام ورد.
_ریاضت اقوال به ضبط به سه چیز است:
👈🏻قرائت قرآن_ مداومت بر عذر_ نصیحت خَلق.
_ریاضت اخلاق به رفق به سه چیز است:
👈🏻فروتنی_ جوانمردی_ بردباری.

🎶 موسیقی از آیدین جودی.