درس 6 از 20
در حال پیشرفت

میدان ششم_قصد

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

 •  در عملی سالکانه نیت، قصد و اراده، معنا و مفهومی مجزا و جداگانه دارند.
 •  با یاری رساندن به پروردگار، در حالی که وی نیازی به کمک از سوی ما ندارد، نشان‌دهنده‌ی ارادت و قصد ما در طول مسیر می‌باشد.
 •  استحکام قدم‌های ما و استواری گام‌هایمان مانع از رخنه کردن ترس در وجودمان خواهد شد.
 •  قصد ما ترک هرچه غیر از او و روی‌آوری به خود اوست.
 • قصد سه قسم دارد:
  🔹قصد تن به خدمت: از جهل نیاسودن_از تنعم بکاستن_فراغت جستن.
  🔹قصد دل به معرفت: رنج کشیدن_به ضرورت زیستن_خلوت گزیدن.
  🔹قصد جان به محنت: نازک‌دل بودن_از سماع ناشکیب شدن_به مرگ گراییدن.

🎶 همایون شجریان.