درس 17 از 23
در حال پیشرفت

میدان شانزدهم_تقوا

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

  • تقوا کاملا امری عملی‌ست، درواقع به دلیل اینکه پس از میدان ورع شکل می‌گیرد، باید در رفتار ما رویت شود.
  • زمانی که صبر و تقوا باهم درآمیزند، بدون هیچگونه درد و رنج و زحمتی، در هر لحظه از زندگی خود، درحال لذت بردن و خویشتن‌داری و پرهیزگاری خواهید بود.
  • دارایی هر فرد، درک وی از هر چیز می‌باشد، یعنی فهم قلبی هرکس از هرچیز جزئی از اموال او به حساب می‌آید.
  • مشکل‌ترین قسمت طهارت نفس آنجاست که هر فرد ایرادات و نقایص دیگران را می‌بیند اما خودش را عاری از هرگونه شر می‌داند.
  • خود هستی و هرچه که در آن هست را نعمت شمارید و بابت هیچ‌کدام آنان شکایتی بر جایی نبرید، درعوض شکرگزار برای تمامی آنها باشید.
  • متقیان سه مرداند: خرد و میانه و بزرگ.

🔸خرد آن است که:
توحید خود به شرک نیالاید_اخلاص خود به انفاق نیالاید_تعبد خود به بدعت نیالاید.
🔸میانه آن است که:
خدمت خود به ریا نیالاید_قوت خود به شبهت نیالاید_حال خود به تضییع نیالاید.
🔸بزرگ آن است که:
نعمت را به شکایت نیالاید_جرم خود به حجت نیالاید_از دیدن منت بر خود نیاساید.