درس 3 از 20
در حال پیشرفت

میدان سوم_انابت

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

  •  انابت به معنای رویگردانی و بازگشت از همه‌چیز و همه‌کس و روی‌آوری به همه‌چیز و همه‌کس آفرین می‌باشد.
  •  در مقام و مرتبه‌ی انابت، فرد هیچ‌چیز را ازآن خود ندانسته و تنها در برابر الطافِ الهی سر تعظیم فرود خواهد آورد، شکرگزار خواهد بود و با تمام وجود به آفریننده‌ی خود عشق می ورزد.
  • قانون توجه، قانونی بسیار تاثیرگذار و مهم در زندگی بشر است.
  • انابت سه قسم می‌باشد:
    🌿 انابت انبیأ: بیم و بشارت_آزادی و بندگی_استکانت با شرف پیغمبری و بار بلا کشیدن با دل‌ها شادی.
    🌿 انابت توحید: اقرار و اخلاص و بینایی وی را پذیرفتن_فرمان وی را گردن نهادن_نهی وی را حرمت داشتن.
    🌿 انابت عارفان: از معصیت دور بودن_از طاعت خجل بودن_در خلوت با حق انس داشتن.

🎶 موسیقی از چارتار.
🎶 هنگ درام از متین حسین پور.