درس 2 از 23
در حال پیشرفت

میدان دوم_مروت

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به لایو شرح کتاب صد میدان:

  •  مروت به معنای جوانمردی‌ ست و با روانی نرینه که درون تمامی افراد چه زن و چه مرد وجود دارد باید صورت گیرد، درواقع این امر که بر خودسازی نیز گذر دارد هیچگونه ارتباطی به هیچ‌نوع جنسیتی ندارد.
  •  بازداشتن نگاه از اطرافیان زمانی که دچار طمع و توقع می‌شود، اصلی‌ترین پله برای دستیابی به مروت می‌باشد؛ همه را یکسان بدانید و با مرامی جاودانه برخورد داشته باشید.
  •  با خود عاقلانه_با خلق به صبر_با خدا به نیاز رفتار شود.
  •  احترام به نفس سبب آرامش درونی و بهتر زیستن و در مقابل همچنین باعث بهتر رفتار کردن با دیگران خواهد شد؛ و در آخر خواهید توانست مخلوق خود را همچون معشوق خود دانید و از دل و جان دوستش داشته باشید.

🎶 موسیقی از علیرضا قربانی.