درس 1 از 20
در حال پیشرفت

میدان اول_توبه

InLight Academy ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

  • در لغت توبه (بازگشت) معنی می‌شود؛ یعنی انسان در مسیر سلوک می‌بایست هرلحظه از زندگی دنیوی و زیستن در نفس خارج شود و به زیستن با روح‌الهی و درک جان بپردازد.
  • توبه علمی برای زندگی بهتر، حکمت آئینه، خرسندی حصار، امید شفیع، تریاقی بسیار شفادهنده، سالار بار و کلید گنج و شفیع وصال، میانجی و شرط قبول، و سرّ همه شادی می‌باشد.
  • هرگز دچار نفس و نفسانیات نگردید و هرچه هست را فضلی الهی که نسیب حالتان گشته است در نظر گیرید.

🎶 موسیقی از علیرضا قربانی