درس 15 از 23
در حال پیشرفت

مروری بر میدان اول تا چهارده

InLight Academy ۱۴ مهر ۱۴۰۱

فایل صوتی مربوط به شرح کتاب صد میدان:

 • در مسیرهای معنوی توبه معذرتی بابت گناهان نیست، بلکه پاک‌کننده‌ی وجود است.
 • جوان‌مرد کسی‌ست که مروت و دادگری در وجود وی جاری‌ست.
 • انابت بازگشت از تمامی افکار و رفتارهایی که سبب دوری از پروردگار می‌شوند، می‌باشد.
 • فتوت داشتن اندیشه‌ای زیبا و جوان در مسیر است.
 • ارادت درواقع اولین اندیشه‌ای که در لحظه‌ی ابتدایی اراده به ذهنتان می‌رسد، است.
 • قصد مرحله‌ای است که در آن از برنامه‌های خود، آگاه خواهید گشت.
 • صبر به معنای لذت بردن و شادمانی در لحظات دشوار است.
 • جهاد یعنی سعی و تلاش ، و این فعل در هر بازه‌ی زمانی به شکل متفاوتی رخ می‌دهد.
 • ریاضت از آسیاب برگشتن گندمی سخت به آردی نرم را به وجود انسان تشبیه کرده و گویاست.
 • تهذیب درواقع پاک گشتن هر فرد از پلیدی‌هاست.
 • محاسبت همان محاسبه‌ و بازخواست خویش و درون خود است.
 • یقظت، بیداری‌ست! که حاصل هر فعلی که توسط‌ ما رخ داده است، می‌باشد.
 • زهد ترک دلبستگی‌ها و جذابیت‌های دنیا و دل به یگانگی معبود دادن است.
 • تجرید عریان گشتن از لباس نفسانیات و رهایی از تمامی بندهاست.