درس 15 از 16
در حال پیشرفت

جلسه پانزدهم

علی مقدم ۱۴ مهر ۱۴۰۱

موضوعات:

**«یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَه»**

 • شباهت سیستم بشر به جهان هولوگرافیک
 • جهان انسان شد و انسان جهانی
 • جمعیت در هولوگرام شفافیت می بخشد.
 • همدلی و اثرات آن در جهان هولوگرافیک
 • جمعیت و اثر آن در شفافیت تصویر خدا
 • ذهن و عدم وحدت و اختلاف انسانها
 • آگاهی از بازی‌های ذهن
 • عشق بدون منفعت و چشمداشت
 • آخرالزمان: دوران کهنسالی اگاهی
 • اصلی ترین کار در جهان: توبه و پاکسازی(میدان اول خواجه عبدالله انصاری)
 • روح شاد و با نشاط است.
 • نگران آینده نباشیم.
 • سکان داران کشتی دنیا چه کسانی می‌توانند باشند؟
 • سیاهی برکت است.
 • بیمار بودن ذهن کل جامعه ی کنونی
 • انزوای انسانها،حال بد، خشم…
 • پناه بردن به غار اصحاب کهف از شرایط کنونی
 • علل دلشوره
 • بورس و money game ها و ایجاد خشم و اضطراب
 • سبک درست زندگی کنونی: قناعت
 • وضعیت انسانها بعد از تاریکی مطلق
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله