دوره ها

  • 15 درس ها

    شرح محدودیت صفر

    «اگر بگوییم پاکسازی شاه کلید گمشده‌ی تمامی عرفان‌هاست، درست گفته ایم. هزاران سال است که بسیاری از انسان ها در همه نسل ها به دنبال…