شرح محدودیت صفر

InLight Academy · ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

«اگر بگوییم پاکسازی شاه کلید گمشده‌ی تمامی عرفان‌هاست، درست گفته ایم. هزاران سال است که بسیاری از انسان ها در همه نسل ها به دنبال جوابی برای این سوال بوده اند: زکجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟
شاید انسان در این جهان برای درک عشق آفریده شده است.
شاید برای اینکه در بهشت ناآگاهی بوده است، برای دریافت و تجربه آگاهی قدم به زمین گذاشته است.
هرچه که هست تا به اینجا می دانیم که بر اساس قانون کارما و دارما قطعاَ ما دیتاهای داریم که ما را در دور ذهن می چرخاند. وقتی به متد هواوپونوپو مراجعه میکنیم اما با پاسخی بسیار شگفت رو به رو می شویم. ما در اینجاییم که پاک کنیم و پاک کنیم و پاک کنیم، تا آنجا که از این چرخه به در آییم و به روح الهی اجازه دهیم ما را در مسیر درست تعالی و کمال پیش ببرد.
هواوپونوپونو نه تنها نوش داروییست برای زندگی زمینی ما، که معجزه ایست برای رستگاری.»
علی مقدم

«هواوپونوپونو موهبت بزرگی است که به ما فرصتی ارزانی می دارد تا با خدای درون، ارتباطی موثر برقرار کنیم و هر لحظه از او بخواهیم تا خطاهای موجود در افکار، گفتار، و کردار ما را پاک سازد. ارمغان این روش، آزادی است؛ رهایی از چنگال خاطرات گذشته.»
مورنا نالاماکو سیمئونا

«این کتاب خیره کننده می‌تواند جهان را بیدار کند. این کتاب از قدرت چهار جمله‌ی ساده که می تواند زندگی‌ها را دگرگون کند پرده بر‌می‌دارد. ده جلد از این کتاب بگیرید، یکی را برای خودتان نگه دارید و نُه جلد دیگر را به عزیزانتان هدیه کنید.»
دبی فرد نویسنده ی کتاب پر فروش نیمه ی تاریک وجود در نیویورک تایمز

«این کتاب مانند دینامیت است. لحظه ای که شروع به خواندنش کردید گویی فیوز را روشن کرده اید. این روش تمام شیوه‌های پیچیده و گمراه‌کننده‌ی موفقیت را به کناری زده و از روشی شفاف و حیات‌بخش برای دگرگونی زندگی‌تان آن  هم تنها در یک گام بسیار ساده پرده بر می‌دارد. آماده‌ی سفری چالش برانگیز و در عین حال الهام بخش باشید؛ سفری که تاکنون تجربه نکرده اید.»
کریگ پرین

«ویتالی در این کتاب آن چه را که اصول مهم روان شناسی، عملی و معنوی ارائه می کنند، در ساده ترین شکل ممکن آورده است. وقتی تمام این حیطه‌ها را در اصول اساسی‌شان خلاصه کنید، به اصول بسیار ساده ای می رسید‍؛ تنها پاسخ به چالش‌های زندگی، عشق و قدردانی است. این کتاب را بخوانید، چرا که یادآور واقعیت و توانایی‌ای است که در شما وجود دارد.»
جیمز آرتور رِی، فیلسوف و نویسنده ی کتاب های پر فروش معنویت عمل گرا و علم موفقیت

Mystical Description of The Book Zero Limitation

“If we say that the cleaning is the lost key of all mysticism, it’s true.
Many people in all generations have been looking for an answer to this questions for thousands of years.
Where have I come from?
Why have I come?
Where am I going?
Perhaps man was created in this world to percept love. Perhaps because he was ignorant in heaven, he stepped on the earth to receive and experience consciousness.
Whatever it is, so far we know that according to the law of karma and dharma, we certainly have data that spins us around our mind.
When we refer to the method of Havoponopo, we face a very surprising answer. We are here to cleane and cleane and cleane, as far as we can go out of this cycle and allow the divine spirit to lead us into the right direction and promote our excellence and perfection. Huaopunopono is not only a medicine for our earthly life, it is a miracle for redemption.”
Ali Moghaddam

“Huaoponopono is a great gift that gives us an opportunity to establish an effective relationship with the inner God and ask Him at every moment to erase the errors in our thoughts, words, and behavior. The gift of this method is freedom. Redemption from the clutches of past memories.”
Morena Nalamaco Simeona

“This stunning book can wake up the world. This book reveals the power of four simple sentences that can change lives. Get ten volumes of this book, keep one for yourself, and give the other nine volumes to your loved ones.”
Debbie Fred is the author of “The Semi-Dark Method” at The New York Times

“This book is like a dynamite. The moment you start reading it, it’s as if you’ve turned the fuse on. This method eliminates all the complicated and misleading ways of success and introduces a clear and life-giving way to change your life in just one very simple step.
Get ready for a challenging and inspiring journey. A journey you have never experienced.”
Craig Perrin

“In this book, Vitaly presents the important principles of psychology, practice, and spirituality in the simplest possible form. When you summarize all these concepts in their basic principles, you achieve very simple principles. The only answers to life’s challenges are love and gratitude. Read this book because it reminds you of the reality and the ability that exists in you.”
James Arthur Ray, philosopher and author of best-selling books “Pragmatic Spirituality” and “The Science of Success”

.برای مشاهده محتوای دوره لطفا در سایت ثبت نام کنید

لینک ثبت نام:https://iraninlight.com/login/?login=true

درباره مدرس

InLight Academy

20 دوره ها