شرح اندیشه‌های حافظ

InLight Academy · ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
دوره
سرفصل‌ ها

🔹 چرا حافظ برخی از اشعار را به عربی گفته؟

🔹 فرهنگ وشعر و موسیقی و زبان عربی

🔹 تعصبات ناسیونالیستی را کنار بگذاریم

🔹 سبک حافظ:

🔹 حرف آخر را، اول زده.

🔹عاشق بودن، بسیار دشوار است

🔹موضوع جالب ابیات حافظ:

🔹 هر بیت یک پیام مستقل دارد.

🔹 بوی خوش خواری در عرفان ایرانی

🔹 موی در ابیات حافظ:

🔹 حرکت از  کثرت به وحدت

🔹 توهم زمان

.برای مشاهده محتوای دوره لطفا در سایت ثبت نام کنید

لینک ثبت نام: https://iraninlight.com/login/?login=true

سرفصل های دوره

محتوای دوره

گستردن همه
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله

درباره مدرس

InLight Academy

20 دوره ها