بدن ما در سطحی عمیق، از الکترون تشکیل شده که ذراتی از جنس نور بوده و از دیدگاه فیزیک‌دانان هم‌چون رودخانه‌ای در حالت دگرگونی و حرکت است که  ذرات زیرماده‌ای آن با سرعت نور، لحظه به لحظه دگرگون می‌شوند. این ذرات، شبکه‌ای نامرئی از نور را در گرداگرد جسم تشکیل می‌دهند که در آن نفوذ کرده و کالبد انرژیایی یا اثیری را می‌سازد. در این کالبد هر سلول زنده بدن انسان دارای همان جلوه‌های بدن انرژیایی است و با استفاده از امواج نوری می‌توان برای ایجاد تغییر در الگوی ارتعاش آن‌ها عمل کرد. این شبکه انرژیایی در بدن، نیمه شفاف دیده می‌شود و از مجراهایی عبور می‌کند که همان کانال‌های انرژی هستند.

عده‌ای معتقدند که این نور منطبق با الگوی شبکه عصبی عبور کرده و البته به سطح پوست محدود نمی‌شود بلکه تا فاصله بیست و پنج سانتی‌متری آن بیرون می‌زند و در نقاطی دیگر دوباره به آن بازمی‌گردد. اشکال در جذب و یا تضعیف نور و بروز هرگونه انسدادی در بین کانال‌ها می‌تواند سبب بروز بیماری شود، بنابراین یکی از راه‌های پیشگیری یا درمان بیماری‌ها جذب و ذخیره نور در بدن، ممانعت از تضعیف آن و نیز پالایش و پاکسازی کالبد انرژیایی است. البته ممکن است در ابتدا با ورود نور به بدن علائم اختلالات جسمانی بر جای مانده از سال‌های پیش سربرآورد، چون نورهای وارده به بدن سمومی را که از سالیان قبل در سلول‌ها ذخیره شده به جوش می‌آورند و بیماری سرکوب شده در آن‌ها را تخلیه می‌کنند اما این نشانه‌ای از پالایش بدن است.

با این وجود، ذخیره نور آثاری به مراتب بیشتر از شفا و پرورش بدن بر جای خواهد گذاشت و کل زندگی فرد را دگرگون خواهد کرد.

در حالت عادی پائین بودن ارتعاشات بدن و کمبود نور در بدن مقاومتی را ایجاد می‌کند که حاصل آن اصطکاک بین ارتعاشات پست و ناخالص سلول‌ها با ارتعاشات عالی روح است که این گاهی نیز عوارض جسمانی را بدنبال می‌آورند. پس برای هماهنگ شدن با ارتعاشات عالی‌تر، ابتدا باید سلول‌ها را از طریق افزایش نور موجود در آن‌ها آماده کرد تا امکان دریافت نور از سطوح بالا برای آن فراهم گردد.

لایونا هافینز به نقل از روح یکی از رهبران معنوی می‌گوید: «تا وقتی بدنت نتواند به ارتعاشات والای روح پاسخ دهد بیش از این نمی‌توانی در مسیر تکامل روحی خود جلو بروی و این یعنی لزوم ارتقاء ارتعاشات بدن به سطحی بالاتر.»

به دلیل اینکه بدن قابلیت تبدیل چیزها به نور را دارد، کالبد اثیری که حاصل تارهای ظریف نورانی است انرژی‌های حاصل از افکار، کلمات، احساسات، هوایی که تنفس می‌کنیم، غذایی که می‌خوریم و حتی انرژی‌های حاصل از معاشرت با اشخاص و محیط را جذب کرده و می‌تواند آن‌ها را به نور تبدیل کند. البته عکس این هم می‌تواند اتفاق بیفتد یعنی ممکن است بعضی غذاها یا اعمال موجب کاهش نور درونی ما شوند.

بطور کلی ‌انرژی‌های وارده به کالبد اثیری از چهار ناحیه منشأ می‌گیرند و می‌توان از طریق آن‌ها به افزایش و ذخیره نور کمک کرد. این چهار ناحیه عبارتند از: کالبد جسمانی، جریان عواطف، جریان ذهنی و نور روح.

نورخواری از طریق کالبد جسمانی موجب فراهم آوردن مواد زیراتمی می‌شود که حالت مغذّی داشته و جسم به آن واکنش نشان می‌دهد. یکی از طرق آن تغییر در رژیم غذایی نورانی است (که در مبحثی دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد).

دومین طریقه نورخواری، قرارگرفتن در معرض نور آفتاب یا عناصر و عواملی است که تحت تابش آفتاب قرار گرفته‌اند. طول موج پرتوهای آفتاب تغذیه‌کننده‌هایی نامرئی دارند که ماورای نور عادی است. کالبد اثیری را احیاء می‌کند و بر جسم نیز اثر می‌گذارد. گفته می شود که در بدن سه ناحیه وجود دارد که قدرت گیرندگی بالایی نسبت به نور خورشید دارند: بین‌های شانه، بالای شبکه خورشیدی و ناحیه بالای قفسه سینه که قرارگرفتن تدریجی زیر نور خورشید، گیرندگی تضعیف‌شده آن‌ها را تقویت کرده و به ذخیره نور در بدن کمک می‌کند.

سومین راه نورخواری اسماء نورانی است. از آنجا که اسماء و اذکار اصوات ویژه‌ای هستند که از سطح بالایی از انرژی و آگاهی برخوردارند، ارتعاشات آن‌ها می‌تواند بر بدن تأثیر بگذارد و در آن ذخیره شود پس تکرار و تمرکز بر کلام نورانی و اسماء نورانی خداوند نیز یکی دیگر از راه های ذخیره نور در بدن است.

در تمرکز و مراقبه بر نور درونی چیزی تجربه می‌شود که لائوتسو از آن به‌عنوان نورانی شدن اتاق تاریک یاد می‌کند. در تعالیم تائو گفته شده که تمام انواع مراقبه عاقبت به فضای خالی هستی در درون منجر می‌شود و در آن فرد شاهد نور فزاینده‌ای خواهد بود که هیچ منشأیی ندارد. این همان نور درون است که درخشان‌تر می‌شود.

با افزایش نور در بدن به طرق مذکور و روش‌های دیگر، کم‌کم ارتعاشات سلول‌ها تا حدی بالا می‌رود که بیش از پیش استعداد ذخیره آن‌را پیدا کرده و آماده جذب و دریافت نورهای سماوی و نور روح می‌شود. در این حالت انرژی پویایی روح می‌تواند آزادانه در آن جریان یابد و در صورت بازیابی خورشید درونی و مشتعل شدن نور روح، همان اتفاقی با بدن می‌افتد که خورشید با زمین می‌کند؛ یعنی حیات، رویش و تولد دوباره. در این زمان چشمه‌هایی از نور در سراسر کالبد انسانی می‌جوشد و حتی بدن فیزیکی به توده‌ای از نور استحاله  شده و به‌صورت هاله‌ای نورانی و توده‌ای ابر مانند از نور در می‌آید.

اما تغذیه این خورشید درونی و تداوم اشتعال آن در حد اعلی تنها از یک راه امکان‌پذیر است و آن هم برقراری ارتباط با منشأ نور است؛ آنچه که در بعضی متون از آن به عنوان “قلب خورشید” یاد شده است.  شعور خلاق عظیم کل هستی که نور است و هر نوری از او منشاء می‌گیرد و تغذیه می‌کند.

Luminous nutrition

At a deep level our body is made up of electrons, which are particles of light. From the point of view of physicists, they are like a river in a state of metamorphosis, in which its substrate particles change all the time at the speed of light. These particles form invisible networks of light around the body into which the body penetrates and forms an energetic or etheric body. In this body, every living cell of the human body has the same manifestations of the energy body, and by using light waves we can change their vibration pattern. This energy network is semi-transparent in the body and passes through channels that are called energy channels.

Some people believe that this light passes in accordance with the pattern of the neural network and, of course, is not limited to the surface of the skin. It emanate from skin up to a distance of twenty-five centimeters and returns to it in other places. Problems in absorbing or attenuating light and any obstruction between the channels can cause disease. So one of the ways to prevent or treat diseases is to absorb and store light in the body, prevent its attenuation, and purify and cleanse the energy body. Of course, when light enters the body, the symptoms of physical disorders left over from previous years may appear at first, because the light entering the body boils toxins stored in the cells for years and drains the suppressed disease in them. But this is a sign of refining the body. However, storing light will have more effects than healing the body and change a person’s entire life.

Normally, low body vibrations and lack of light in the body create a resistance that results in friction between the low and gross vibrations of the cells and the high vibrations of the soul, which sometimes lead to physical effects. So to match the higher vibrations, the cells must first be prepared by increasing the light in them to allow them to receive light from high levels.
“Unless your body can respond to the high vibrations of the soul, you can no longer go on the path of your spiritual development. And this means that you need to raise the vibrations of the body to a higher level,” says Leona Hoffins, quoting the spirit of a spiritual leader.

Because the body has the ability to convert things into light, the etheric body, which is the product of subtle filaments of light, absorbs the energies from thoughts, words, emotions, the air we breathe, the food we eat, and even the energies from socializing with people and the environment and turn them into light. Of course, the opposite can also happen, meaning that certain foods or actions may reduce our inner light. In general, the energies entering the etheric body originate from four regions and we can use them to increase and store light. These four areas are: the physical body, the flow of emotions, the flow of the mind, and the light of the soul.

Lighting through the physical body provides the subatomic material that is nutritious and the body responds to it. One way is to change the light diet (which should be considered in another article). The second way to eat light is to be exposed to sunlight or elements and factors that have been exposed to sunlight. The wavelengths of the sun’s rays have invisible feeders that are beyond normal light. It regenerates the etheric body and also affects the physical body. There are said to be three areas in the body that are highly receptive to sunlight: the shoulder joints, above the solar plexus, and the area above the chest. Gradual exposure to sunlight strengthens their weakened receptors and helps to stores light in the body.

The third way of eating is the luminous names. Because names and recitations are special sounds that have a high level of energy and awareness, their vibrations can affect the body and be stored in it. So repeating and focusing on the enlightened words and luminous names of God is another way to store light in the body.

In meditating on the inner light, one experiences what Lao Tzu refers to as the illumination of a dark room. In the Tao teachings, it is said that all forms of meditation eventually lead to the empty space of the being inside the body, in which the person will witness an increasing light that has no origin. This is the inner light that becomes brighter.

As light increases in the body through these and other methods, the vibrations of the cells gradually increase to such an extent that they become more and more capable of storing light and get ready to absorb and receive celestial light and also the light of the soul.
In this state, the dynamic energy of the soul can flow freely in it. If the inner sun is restored and the light of the soul is ignited, the same thing happens to the body as the sun does to the earth. It means life, growth and rebirth. At this time, sources of light boil throughout the human body, and even the physical body is transformed into a cloud-like mass of light.
But the nourishment of this inner sun and the continuation of its ignition at the highest level is possible only in one way, and that is communicating with the source of light. What is referred to in some texts as the “heart of the sun”. The great creative consciousness of the whole universe which is light and from which every light originates and nourishes.

.برای مشاهده محتوای دوره لطفا در سایت ثبت نام کنید

لینک ثبت نام: https://iraninlight.com/login/?login=true

محتوای دوره

گستردن همه
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل شده است ‫0/1 مرحله

درباره مدرس

InLight Academy

20 دوره ها