ذهن از نظر کانت

کانت(1724-1804م)  از دو فیلسوف پیشین خود تاثیر پذیرفته است. فیلسوف فرانسوی رنه دکارت، پدر فلسفه جدید(1596-1650م) و نماینده تجربه گرایی بریتانیایی، دیوید هیوم(1685-1753م)  بر اندیشه­ های او…

ذهن ناهشیار

ذهن ناهشیار  (نا خودآگاه) ناهوشیار هوشمند یا ضمیر ناخودآگاه یا ناآگاه، دربرگیرنده پدیده‌های روانی و فرایندهای زندگی واستخراج اطلاعات یا افکار بصورت غیر ارادی(اراده از پیش تعیین شده است)…