خبر خوب GOOD NEWS

اخبار بد را با اخبار خوب خنثی کنیم. خبرهای بد به سمت ما می‌آیند تا ما را احاطه کنند. خبرهای خوب را پیدا کنیم تا مانعی در برابر نفوذ اخبار بد شوند

پیروزی پینگ‌پونگ‌ باز یک دست

ناتالیا پارتیکا پینگ‌پنگ‌باز لهستانی در همین شروع المپیک توکیو به شدت مورد توجه هواداران ورزش در سراسر جهان قرار گرفته است. به گزارش “ورزش سه”،

بخوانید »

“هورامان” ثبت جهانی شد

منظر فرهنگی هورامان روز سه‌شنبه در چهل و چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر فوجوی چین بررسی شد و به ثبت جهانی رسید.

بخوانید »