کتاب بچه ها از کجا می آیند؟!

بچه ها از کجا می آیند؟!

در چه سنی باید جواب این سوال را به بچه ها بدهیم؟

اصولا آیا باید انسانها (آدمیزاد) در این خصوص اطلاعاتی داشته باشند یا نه؟

اصولا آیا باید انسانها (آدمیزاد) در این خصوص آموزش ببینند یا نه؟

بچه که بودم یادمه از مادرم همین سوال را پرسیدم

و او گفت:

وقتی بچه میخواد به دنیا بیاد دل مامانش پاره میشه ازش میاد بیرون!!!

(فقط همینو گفت و بیشتر توضیح نداد)

و من با خود فکر میکردم که خب بعدش شکم مامانش دوباره چه جوری خوب میشه؟

و من چقدر دلم به حال مادران میسوخت که چرا باید شکمشون پاره بشه؟!!!

 کتاب بچه ها از کجا می آیند؟!

ھیچ وقت شده که به عکسھای بچگیت نگاه کنی؟

ھیچ وقت از خودت پرسیدی که بچه ھا از کجا آمده اند یا چه طور درست شده اند؟ خودت چی؟ میدانی چه طوری به دنیا آمده ای و زندگی را چه طور شروع کرده ای؟

ھمه ی کسانی که در اطراف خود میبینی، از پدربزرگ و مادربزرگ و پدر و مادر و خواھر و برادر بگیر تا پسرعمه و دخترعمو و دایی و عمو، از دوست و حتی معلم و مأمور آتشنشانی و کتابدار
مدرسه تا فوتبالیستھا و ستاره شناسھا و دانشمندان و آشپزھا و فروشنده ھا و دکترھا و رانندگان اتوبوس و پلیس ھا و شھردارھا و خواننده ھا، ھمگی، یک روز بچه بوده اند. به  دنیا آمدن بچه  چیز عجیب و بسیارشگفتآوری است.
بیشتر بچه ھا – البته، نه ھمه ی آنھا – کنجکاوند که بفھمند این حادثه عجیب و شگفت آور چگونه روی میدھد.

شاید فکر کنی که ھمین حالا ھم میدانی یا حتماً برایت گفتھ اند که بچه دقیقاً چطوری درست میشود. ولی حتی اگه مامان و بابا ھم برایت تعریف کرده باشند که بچه چطور به وجود می آید، یا با دوستانت در این باره صحبت کرده باشی، باز ھم طبیعی است که سؤالاتی داشته باشی. یک راھش این است که  این سئوالات را از بابا و مامان یا پرستاری، دکتری، کسی بپرسی.

گاھی وقتھا شاید فکر کنی که  سئوالاتی که در باره چگونگی درست شدن بچه ھا تو فکرت داری خیلی شخصی و خصوصی اند یا خجالت بکشی و احساس کنی که پرسیدن این سئوالات برایت خیلی سخت است.
کنجکاو بودن یا خجالت کشیدن یا حتی گیج بودن درباره اینکه بچه ھا چگونه درست میشوند اصلاًچیزعجیب و غریبی نیست.

از زمانھای بسیار بسیار دور، مردم، چه پیر و چه جوان، سعی کرده اند برای این سئوال که بچه ھا از کجا می آیند و چطوری درست می شوند، جوابی پیدا کنند. اما این سؤال آسانی نیست. به ھمین علت، ممکن است فھمیدن اینکه بچھ ھا چگونه درست میشوند برای ھر کسی و در ھر سن و سالی خیلی جالب و سرگرم کننده باشد.

فایل PDF کتاب بچه ها از کجا می آیند؟!

bacheha_az_koja_miayand

مطالب مرتبط

پاسخها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *